დასაწყისი / სიტყვა vendita pelli di renna e foca [112]